Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – podsumowanie

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie wzbudzały w pierwszej połowie 2016 roku wiele emocji i dyskusji. Szczególnie częste były głosy sceptyczne i niechętne, wynikające z obaw o organizację wydarzenia i strachu przed możliwymi niebezpieczeństwami. Na szczęście, okazały się one próżnymi, chociaż należy przyznać, że nie były bezpodstawne. Z dużym prawdopodobieństwem należy sądzić, że gdyby nie potężna praca wykonana przez służby zabezpieczające wydarzenie oraz wolontariuszy mogłoby dojść do różnych niebezpiecznych wydarzeń, a już na pewno do poważnego bałaganu. Oczywiście w tak wielkiej masie ludzi ciężko o idealną organizację, uniknięcie długich kolejek czy pewnej dezinformacji – jednak poziom opanowania sytuacji i utrzymania porządku podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie należy ocenić bardzo wysoko. Co ciekawe, dobrze funkcjonowały nawet obszary wzbudzające przed wydarzeniem najwięcej obaw, czyli transport i wyżywienie uczestników. Nie bez znaczenia było również gościnne przyjęcie młodzieży oraz bardzo pozytywna opinia pielgrzymów o Polsce, której wyrazy dawali oni na każdym kroku. Można i należy mieć nadzieję, że dobrze zorganizowane ŚDM pozytywnie wpłyną na obraz Polski w opinii społeczeństw różnych krajów.