Koordynatorzy

Ks. Tomasz Blicharz, email: toma536@wp.pl

Cele i zadania

  • Gromadzić bazę danych. Osoby pełnoletnie.
  • Obmyślać cele, zadania i przywileje dla wolontariuszy.
  • Troszczyć się o formacje
  • Opowiadanie w parafiach o ŚDM
  • Przeprowadzanie prezentacji w szkołach
  • Włączyć ich w prace sekcji
  • Przeprowadzanie szkolenia do kierowania ruchem i innych
  • Wolontariat krótkoterminowy dla osób, które obstawią miejsca i wydarzenia centralne.
    m. in. do prowadzenia ruchu, utrzymywania porządku, być przewodnikiem grupy.