Cele i zadania

  • Współpraca z poszczególnymi wydziałami ochrony i bezpieczeństwa w Urzędach. Dodatkowo współpraca z Policją, Wojskiem, Strażą Pożarną, Strzelcami itp.
  • Organizacja wywozu śmieci.
  • Przygotowanie pod względem technicznym ołtarzy, scen, sektorów itp
  • Organizacja sanitariatu.
  • Organizajca sprzątania miejsc, gdzie były imprezy, miejsc pobytu
  • Koordynacja załatwiania pozwoleń na organizacje imprez masowych
  • Zabezpieczenia medyczne