Koordynatorzy

Ks. Maciej Chuchla, email: chuchlaster@gmail.com
Ks. Michał Domasik

Cele i zadania

  • Współpracuje z sekcjami: kulturową, pracy z rodzinami, porządkową i komunikacji.
  • Opracowuje „mapę drogową” (kalendarz, itinerarium) dotyczącą okresu przygotowań.
  • Prowadzi pracę „sekretariatu” (w wymiarze krajowym, diecezjalnym, lokalnym).
  • Prowadzi bank informacji o istniejących i tworzących się grupach.
  • Koordynuje proces zgłoszeń i rejestracji grup
  • Utrzymuje i rozwija należne kontakty (Krajowe Biuro ŚDM, koordynator diecezjalny, opiekunowie grup, uczestnicy)
  • Organizuje spotkania informacyjne dla uczestników i opiekunów grup