Koordynatorzy

Ks. Witold Wójcik, email: witwoj75@gmail.com
Ks. Tomasz Nowak

Cele i zadania

  • Bierze udział w audycjach radiowych (Radia Via, Rzeszów.)
  • Prowadzi kontakt z telewizją.
  • Przygotowuje artykuły do gazet (np. niedziela).
  • Prowadzi relacje ze spotkań i wydarzeń
  • Nagłaśnia obecne inicjatywy.