Koordynatorzy

Ks. Grzegorz Złotek, email: aureus128@gmail.com

Cele i zadania

  • Organizacja zwiedzania muzeów, ciekawych miejsc w regionie.
  • Organizacja koncertu w niedzielę, dzień przed wyjazdem do Krakowa.
  • Kontakt z poszczególnymi wydziałami kultury w Urzędach.
  • Szukanie ciekawych miejsc w rejonach – już dzisiaj trzeba stworzyć listę tych miejsc
  • Rezerwacja terminów w obiektach, konkretnych zespołów.
  • Koordynuje pracy podsekcji rejonowych.