Koordynatorzy

Ks. Daniel Tomasik, email: dantomasik@gmail.com
Ks. Marek Kotwa
Monika Duc SP

Cele i zadania

transportowa

  • Organizacja przewozów dla grup nie posiadających autokarów.
  • Przy większych zgromadzeniach zorganizowanie odpowiednich parkingów.
  • Kontakt z poszczególnymi wydziałami komunikacji

językowa

  • Organizacja komunikacji radiowej (tłumaczenia).
  • Koordynowanie pracy tłumaczy do poszczególnych grup językowych.
  • Tłumaczenie artykułów na stronie.
  • Kontakt z poszczególnymi grupami.

pomiędzy

  • Współpraca z sekretariatem w kwestii rejestracji grup i kontaktu z nimi.
  • Zorganizowanie telefonów alarmowych, informacyjnych, biuro rzeczy znalezionych