Koordynatorzy

Ks. Wiesław Rafacz, email: wrafacz@wsd.rzeszow.pl
Ks. Paweł Pietrusiak
Ks. Tomasz Bać
Ks. Damian Bolka
Ks. Krzysztof Golas
Ks. Marek Winiarski
Ks. Grzegorz Kot

Cele i zadania

  • Odpowiada za przygotowanie materiałów formacyjnych, opracowuje materiały formacyjne dotyczące orędzia do młodych i głównego tematu ŚDM.
  • Koordynuje i opracowuje program przygotowań duchowych oraz dba o jego realizację, włącza się w program ogólnopolski i korzysta z dostarczonych materiałów.
  • Opracowuje materiały dotyczące znaków ŚDM (Krzyż i Ikona MB) oraz patronów ŚDM.
  • Wypracowuje materiały formacyjne dla parafii, szkół, duszpasterstw.
  • Koordynuje przygotowania zespołów do animacji katechez.
  • Rozprowadza w/w materiały w rejonach.