O CO PROSIMY PRZYJMUJĄCYCH PIELGRZYMÓW POD SWÓJ DACH NA CZAS DNI W DIECEZJI:

  • Czas przyjazdu Pielgrzymów ze świata jest 19-20 lipca 2016. Należy wtedy odebrać Pielgrzymów z wyznaczonego miejsca. Jakie to będzie miejsce, informować będą o tym Odpowiedzialni z parafii za ŚDM.
  • Czas pobytu Pielgrzymów w naszej diecezji to 5 dni, czyli od 20 do 25 lipca. Transport do Krakowa zapewniają opiekunowie grup obie Oni sami, razem ze swoja grupą.
  • W miarę możliwości, prosimy o zapewnienie transportu, czyli odwiezienie np. rano i przywiezienie wieczorem na mieszkanie. Jeśli to będzie miasto, każdy z Pielgrzymów będzie miał plan miasta i będzie mógł się poruszać komunikacją miejską.
  • Prosimy o codzienne przygotowanie dla nich śniadania, lub udostępnienie kuchni by sami sobie zorganizowali posiłek. Posiłek w ciągu dnia i kolacje zapewniają sobie sami lub Centrum ŚDM diecezji rzeszowskiej.
  • Znajomość języka angielskiego lub innego obcego języka jest pomocna ale nie konieczna.
  • Każda z Rodzin która zdeklaruje się przyjąć Młodych Pielgrzymów zostanie powiadomiona o datach spotkań organizacyjnych w rejonach z koordynatorami ŚDM. Takich spotkań będzie co najmniej dwa. Zostaną wtedy udzielone konkretne informacje co do programu Dni w Diecezji, jak również inne niezbędne szczegóły pobytu Pielgrzymów w Waszych domach.