MODLITWA PRZY KRZYŻU ŚDM i IKONIE NMP

 

Światowe Dni Młodzieży. Historia. Znaczenie

A – Ojciec Święty Jan Paweł II o znaczeniu Światowych Dni Młodzieży

B – Jan Paweł II – List do kard. Pironio

C – Historia Światowych Dni Młodzieży

D – Pielgrzymka wiary. Droga Światowych Dni Młodzieży

Krzyż ŚDM.  Ikona Salus Populi Romani

A- KRZYŻ ROKU ŚWIĘTEGO – KRZYŻEM ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

B – Dedykacja Krzyża

C – Jan Paweł II o Krzyżu

D – Ojciec Święty Benedykt o Krzyżu

E – Ojciec Święty Franciszek o Krzyżu

F – Krzyż – teksty liturgiczne

G – Ikona Salus Populi Romani

H – Kalendarz peregrynacji Krzyża (word)

 

Katechezy + Świadectwa:

Spis treści materiałów duszpasterskich w formie elektronicznej