24 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 na placu przed Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie rozpoczął się flash mob pod hasłem „Zanurz się w Słowie”. Jego uczestnicy, w kończącym się Tygodniu Biblijnym, rozdawali przechodniom kartki z fragmentami Pisma Świętego. Była to kolejna akcja w ramach promocji Finału Festiwalu Wiary 2015. W flash mobie uczestniczyło dwadzieścia osób. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia, przeszli głównymi ulicami ścisłego centrum Rzeszowa. Ubrani w odblaskowe kamizelki z napisem „Rozweseleni spotkaniem z Jezusem!” nieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Jezus jest dostępny”, „Jezus jest Panem”, „Zaufaj Jezusowi”. Jeden z uczestników niósł ostrzegawczy znak drogowy A-27 informujący o nabrzeżu lub brzegu rzeki z podpisem: „Zanurz się w Słowie!” Głównym elementem happeningu było duże pudełko w kształcie otwartej Księgi Pisma Świętego, z którego przechodnie zabierali karteczki z fragmentami Biblii. Uczestnicy flash moba rozdawali także ulotki z informacjami na temat Finału Festiwalu Wiary, który odbędzie się 5 i 6 czerwca br. w Hali Podpromie w Rzeszowie. (tn)

flash 11_0 flash 13_0 flash 15_0 flash 16 flash 17 flash 18 flash 21 flash 22 flash 23 flash 24 flash 25 flash 26 flash 27

źródło: http://www.diecezja.rzeszow.pl/?q=node/11992