W dniach 22 – 24 maja br. odbyły się ostatnie rekolekcje dla wolontariuszy zaangażowanych w Światowe Dni Młodzieży z rejonu jasielsko – gorlickiego. Liczna grupa młodzieży przybyła do Lipinek, aby aktywnie uczestniczyć w naukach przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek o godzinie 18.00 wspólną kolacją, po której wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu zapoznawczym oraz organizacyjnym, na którym ksiądz rekolekcjonista Tomasz Blicharz przedstawił plan rekolekcji, dokonał podziału na grupy, wybrał animatorów grup. Spotkanie zapoznawcze miało na celu zintegrowanie uczestników, którzy odpowiadali na pytanie, dlaczego angażują się w Światowe Dni Młodzieży. Na zakończenie dnia odprawiono Mszę Świętą.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sobotni dzień rozpoczął się medytacją nad fragmentem Pisma Świętego. Konferencje głoszone przez księdza Tomasza, doprowadziły do tego, że reszta dnia przemijała nam na skupieniu, rozmyślaniach, refleksjach nad życiem i więzią z Panem Bogiem. Dowodem na to, że relacja ze Stwórcą jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka, była odprawiona Msza Święta, podczas której modliliśmy się o wiele łask potrzebnych na Światowe Dni Młodzieży. Popołudniu mieliśmy spotkanie z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz Piotr Róż, ksiądz Tomasz Rusyn oraz ksiądz Paweł Tomoń przybliżyli nam ideę Światowych Dni Młodzieży. Prezentacja pozwoliła na uświadomienie sobie z jak ciężką pracą i odpowiedzialnością wiążą się Światowe Dni Młodzieży. Film z udziałem o. Antonelo i o. Enrique zachęcił wszystkich uczestników do wzięcia udziału i propagowania Festiwalu Wiary, który odbędzie się 5 czerwca br. Słowo Boże i śpiew podczas Festiwalu Wiary umocni naszą więź z Bogiem i przyczyni się do ogromnej radości. Przekazano nam także informacje na temat kolejnego spotkania oraz peregrynacji Krzyża i Ikony Matki Bożej, które towarzyszą Światowym Dniom Młodzieży od samego początku. Wieczór zakończył się pracą w grupach, a następnie adoracją Najświętszego Sakramentu. Śpiew i modlitwy pomogły w uwielbieniu Pana Boga, a Duch Święty obdarzył nas wieloma łaskami.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ostatni dzień naszego spotkania zakończył się niedzielną Eucharystią, na której ksiądz rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, jak ważne i potrzebne jest ludziom Słowo i miłość Boga. Po wszystkim zostały wręczone certyfikaty dla wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, a na koniec zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie, dzięki któremu mile będziemy wspominać czas spędzony podczas rekolekcji w Lipinkach.
Zadowoleni z nawiązanych nowych przyjaźni, powróciliśmy do domów. Liczne grono wolontariuszy będzie mogło uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 Tekst: Dominika Kamińska

Foto.: Justyna Mikrut