To był wspaniały czas, który pokazał jak piękny jest młody Kościół – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba na podsumowaniu Dni w Diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży. 1 października 2016 r. w Domu Diecezjalnym Tabor spotkali się członkowie Diecezjalnego Centrum ŚDM, władze miasta i województwa, służby mundurowe, członkowie różnych organizacji, ruchów i stowarzyszeń oraz wolontariusze zaangażowani w przygotowanie i przebieg ŚDM w diecezji rzeszowskiej.

Mszy św. w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor przewodniczył bp Jan Wątroba.  W koncelebrze uczestniczyli głównie księża z Diecezjalnego Centrum ŚDM. W Mszy św. uczestniczyły m.in. władze z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, służby mundurowe i wolontariusze.

sdm-17

W homilii Biskup Rzeszowski nawiązał do postaci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której liturgiczne wspomnienie wypada 1 października. Kaznodzieja podkreślił jej zaangażowanie na rzecz służby innym. Mimo słabego zdrowia sens swojego życia widziała w modlitwie, pokucie i ofierze za innych: m.in. za kapłanów i misjonarzy.

sdm-51

Po Mszy św. zebrani przeszli do auli. Chór ŚDM pod kierunkiem Dariusza Kosaka, który wcześniej zadbał o oprawę muzyczną Eucharystii, wykonał hymn ŚDM w Krakowie pt.Błogosławieni miłosierni. Po występie tanecznym młodzieży z Jasła zebrani obejrzeli dwa filmy przygotowane przez dziennikarkę Telewizji Rzeszów Annę Tomczyk. Pierwszy film prezentował różne wydarzenia przygotowujące do ŚDM, m.in. peregrynację symboli ŚDM i Festiwal Wiary. Drugi film przedstawiał wydarzenia z Dni w Diecezji. Szereg gości z całego świata, przebywających nie tylko w diecezji rzeszowskiej ale na całym Podkarpaciu, z wielkim uznaniem wypowiadało się na temat m.in. polskiej gościnności i podkarpackich krajobrazów. W krótkim przemówieniu Anna Tomczyk podkreśliła, że praca dziennikarska przy obsłudze Światowych Dni Młodzieży była najpiękniejszym doświadczeniem w jej dotychczasowej pracy zawodowej. Po hymnie Dni w Diecezji zebrani wysłuchali świadectwa ks. Łukasza Brągiela, który opowiedział o pobycie w diecezji rzeszowskiej z perspektywy grupy z Francji, którą się opiekował. Ksiądz Daniel Drozd – diecezjalny koordynator ŚDM i ks. Krzysztof Golas – diecezjalny duszpasterz młodzieży dokonali szczegółowego podsumowania Dni w Diecezji wymieniając osoby, instytucje i organizacje zaangażowane w przygotowanie i przebieg ŚDM. Wiele razy padało słowo dziękujemy. Do podziękowań dołączył się bp Jan Wątroba. W przemówieniu zwrócił uwagę, że nie można zmarnować tak wyjątkowego przeżycia jakim było ŚDM w Polsce. Zachęcał do modlitwy i słuchania Ducha Świętego, aby doświadczenia w diecezji rzeszowskiej i Krakowie przenieść do codziennego duszpasterstwa.

sdm-34

Na zakończanie chór ŚDM zaśpiewał  pieśń „Jesus Christ, You are my life”. Ostatnią częścią spotkania był poczęstunek w sali gimnastycznej Domu Diecezjalnego. Podobnie jak w auli i tam młodzież bawiła się w rytm muzyki Chóru ŚDM.

sdm-60

Tekst i zdjęcia: Ks. Tomasz Nowak

(Więcej zdjęć w zakładce Galeria)