W środowy wieczór, 18 marca 2015 roku, w rejonie strzyżowskim odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy i osób odpowiedzialnych w parafiach za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Grupa ta to przedstawiciele różnych ruchów i stowarzyszeń z całego rejonu: Ruchu Światło – Życie, KSM-u, osób zaangażowanych w inne grupy parafialne. To osoby starsze i młodsze, rozpoczynając od młodzieży uczącej się w gimnazjum. Światowe Dni Młodzieży łączą bowiem wszystkich pod sztandarem Chrystusa.

18 marca 2015 - rejon strzyzowski (7)Po wspólnej modlitwie Koordynator rejonu strzyżowskiego ks. Paweł Ciba przywitał wszystkich zgromadzonych oraz ukazał sens przygotowań do ŚDM. Ksiądz porównał to przedsięwzięcie do organizmu ludzkiego, a konkretnie do układu krwionośnego. Mamy podnieść ciśnienie w organizmie Kościoła. Czasem tak jak w żyłach tworzą się zatory, my musimy na nowo rozpalić Kościół. Nie istotne są statystyki i słupki, ważne ile osób nawróci się poprzez naszą służbę. Czasem myślimy, że nawrócenie nas nie dotyczy. Jednak prawda jest zupełnie inna. To ja muszę się nawrócić, żeby w tym organizmie Kościoła zaczęła płynąć krew. Trzeba nam zapytać siebie po co to wszystko, a jednocześnie zobaczyć i doświadczyć Bożej miłości. Musimy na nowo uświadomić sobie wielkość Boga i ogrom Jego miłości. Wolontariusze są po to, żeby poruszać sprawę ŚDM w swoich parafiach, żeby iść z tym posłaniem do ludzi i mówić innym o tym dziele. W rejonie strzyżowskim próbujemy się „obudzić” realizując program Serca 2.0 – to na płaszczyźnie duchowej. Na płaszczyźnie ludzkiej trzeba rozpalić swoje koleżanki i kolegów. Ks. Koordynator powtórzył słowa Św. Jana Pawła II przypominając nam, że Kościół liczy na ludzi młodych.

18 marca 2015 - rejon strzyzowski (2)W drugiej części pierwszego spotkania wolontariuszy i przedstawicieli parafii omówione zostały zadania i plany na przyszłość. W planach naszego rejonu jest kwietniowa wycieczka do centrum Bożego Miłosierdzia – Kraków Łagiewniki czy też majowe przygotowanie do peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży w naszym rejonie. Ksiądz odpowiedział także na pytania, które zrodziły się podczas spotkania.

Spotkanie to było także przygotowaniem do marcowego Serca 2.0. Poprzez naukę śpiewu oraz wspólną radość chcieliśmy wspólnie wielbić Boga.

Magdalena Maraj

 

Fot. Sylwia Bury