W ramach przygotowania „Dni w Diecezjach”, które poprzedzą spotkanie młodzieży w Krakowie, niezbędna jest ścisła współpraca na wszystkich szczeblach organizacji tego wielkiego wydarzenia. Dlatego też 23 września w siedzibie Episkopatu Polski duszpasterze odpowiedzialni za przygotowanie ŚDM w diecezjach spotkali się z biskupem Henrykiem Tomasikiem Przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz z ks. Grzegorzem Suchodolskim Dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Przedstawiciele diecezji podzielili się ciekawymi pomysłami na rozwiązanie różnych kwestii organizacyjnych przed „Dniami w Diecezjach”. Doświadczenie pokazuje, że każde takie spotkanie owocuje potem dynamicznym wprowadzaniem tych pomysłów w innych diecezjach.
Jednym z ważniejszych tematów spotkania był zbliżający się Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. W przygotowaniu jest specjalny program duszpasterski Deo Profil. Zaprezentował go ks. Krzysztof Dukielski z KBO ŚDM. Program oparty jest na jednym z błogosławieństw a zarazem na haśle przyszłych Światowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Elementy formacji połączone są z codziennym życiem młodych ludzi, którzy sporo czasu poświęcają portalom społecznościowym. Stąd program ma zwracać ich uwagę na fakt, że poza rzeczywistością wirtualną jest również rzeczywistość duchowa. Z ich zdjęć profilowych zostanie utworzony obraz Jezusa Miłosiernego, by pokazać, że te dwa wymiary mogą się przenikać wzajemnie zamiast wykluczać.
Podczas spotkania wystąpił także o. Mariusz Tabulski OSPPE który odniósł się do rejestracji grup pielgrzymów chcących odwiedzić Jasną Górę w czasie ŚDM. Dla każdej grupy przewidziany jest konkretny program pielgrzymki, w zależności od zgłoszonych potrzeb. Wśród zaproszonych gości byli również bp. Marian Florczyk, bp Marek Solarczyk, o. Jan Góra – organizator spotkań młodych na polach lednickich oraz ks. Marek Sędek – moderator generalny Ruchu Światło-Życie.
Nie zabrakło też zaproszeń na kolejne spotkania, które mają zdynamizować pracę w diecezjach. Jednym z nich jest Krajowe Forum Duszpasterstw Młodzieży, które odbędzie się w połowie lutego w Poznaniu i Gnieźnie. Wcześniej jednak, bo już w listopadzie odbędą się w Wieliczce targi pokazowe dla pielgrzymów z zagranicy.
Ostatnie zaproszenie skierowane zostało do wolontariuszy sekcji medialnych ŚDM. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM wraz ze Stacją 7 przeprowadzi dla nich drugą już edycję warsztatów medialnych, na które zaproszeni są przedstawiciele diecezji, jak i duszpasterstw młodzieży prowadzonych przez wspólnoty zakonne. Warsztaty odbędą się w Sanktuarium Łagiewnikach 6-8 listopada. Zapisy na adres mailowy anna.salawa@sdm.org.pl przyjmowane są do 30 października.
Diana Golec