Sobota była dla nas czasem spotkania na Podpromiu. Popołudniu wszyscy pielgrzymi, którzy przyjechali do naszej diecezji zgromadzili się właśnie w Rzeszowie, by lepiej się poznać, wspólnie pomodlić i uwielbić Boga.

IMG_2089

W drugiej części uwielbialiśmy Jezusa – Światłość świata. Najpierw odpalając świece od Paschału chcieliśmy raz jeszcze namacalnie doświadczyć tego, że Jezus jest światłem rozjaśniającym każdy mrok. Później w Liturgii Słowa pochyliliśmy się nad prawdą, że światła nie stawia się pod korcem. Następnie uwielbialiśmy Pana Jezusa w skrytego pod postacią chleba.

IMG_2130

Magdalena Maraj