W dniach 8.02 – 15.02. 2015 roku wraz ze wspólnotą Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia i koordynatorem ŚDM w diecezji rzeszowskiej ks. Danielem Drozdem odbyliśmy pielgrzymkę do Francji, gdzie gościła nas diecezja Awinion.
Chcieliśmy promować i zapraszać tamtejszych mieszkańców na Światowe Dni Młodzieży, które mają się odbyć w Krakowie w 2016 r.

10991119_401873996641005_8611251557918960325_nGdy przybyliśmy do miasteczka Montfavet zostaliśmy serdecznie powitani przez tamtejszego proboszcza oraz dwóch polskich księży, którzy aktualnie przebywają tam na misjach tj. ks. Łukasza Brągiela oraz ks. Pawła Przebiędę. Wieczorem odbyła się Eucharystia wraz z francuskimi rodzinami, które miały nas gościć w swoich domach zapewniając nam nocleg podczas trwania całego wyjazdu.
Po Mszy Świetej proboszcz parafii skierował do nas kilka słów i ku naszemu zaskoczeniu rozpoczął śpiewanie pieśni „Czarna Madonno” w języku polskim. Jego postawa i otwartość napełniły nas wielką radością. Następnie zapoznaliśmy się z naszymi „nowymi” rodzinami i pojechaliśmy do domów.

Jednym z ważniejszych wydarzeń było czuwanie w Nimes – wspólna modlitwa, uwielbienie i adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Przed tym wydarzeniem wyszliśmy na ulice żeby śpiewać, grać, tańczyć i tym świadczyć o Bogu i radości jaką nam daje życie w Nim. Wtedy właśnie zapraszaliśmy spotkanych ludzi na wspólne czuwanie i modlitwę.

DSC_0378Drugim a zarazem największym spotkaniem i wydarzeniem był polsko-francuski koncert ewangelizacyjny dla młodzieży w Awinion. Po przywitaniu przez biskupa tamtejszej diecezji rozpoczął się koncert. Początkowo śpiewał i grał zespół francuskiej młodzieży. Pomimo barier językowych modliliśmy się wraz z nimi i czuliśmy Bożą obecność.
Następnie grupa dramy RzWU przedstawiła piękną historię o Bożej miłości i o tym że Bóg Ojciec potrafi wyciągnąć człowieka z największej ciemności.
W dalszej części śpiewaliśmy i graliśmy z chórem i zespołem RzWU. Młodzież francuska również włączyła się we wspólną modlitwę śpiewem i tańcem. Było to niezwykłe doświadczenie jedności Kościoła – Kościoła pełnego radości; Kościoła w którym nie ma barier i ograniczeń dla tych którzy kochają Boga i chcą się razem modlić.
Na koniec dwie osoby wygłosiły piękne świadectwa w których mówiły o Bożej obecności w ich życiu jak i działaniu podczas poprzednich ŚDM.

Całe spotkanie zakończyliśmy śpiewając hymn ŚDM Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni”.

Jadąc do Francji nie wiedzieliśmy do końca czego możemy się spodziewać. Słyszeliśmy co prawda o tamtejszym Kościele, jaki jest słaby i poraniony. Mówiło się, że jedziemy ewangelizować.
Czy nam się udało? Nie wiem. Bóg jednak pokazał że jeśli idziemy w Jego Imię to On się o wszystko troszczy.
10983375_383050501865756_7682470608999995439_nStaraliśmy się świadczyć o Nim naszymi talentami, naszą postawą, tak jak umieliśmy najlepiej. I szczerze wierzę w to że nasz Ojciec zbuduje na tym to co On chce i że owoce będą wielkie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas. Dla nas były to również rekolekcje. Zyskaliśmy drugie rodziny – ludzi, którzy otworzyli przed nami swoje domy i serca.

Jechaliśmy z myślą, że musimy jak najwięcej dać z siebie by przyciągnąć jak najwięcej serc do Boga. Nie spodziewaliśmy się, że i my otrzymamy tak wiele; że to nasze serca Bóg będzie przemieniał i przyciągał do Siebie.