W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży wolontariusze z diecezji rzeszowskiej odbyli trzy-dniowe rekolekcje. Uczestnicy odkrywali w sobie dar służby.

Pierwsza tura rekolekcji odbyła się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie. Naszym „przewodnikiem” był ksiądz Tomasz Blicharz. Pierwszy dzień naszych duchowych zmagań rozpoczęliśmy od Drogi Krzyżowej. DSC02562Mogliśmy razem z Jezusem złączyć nasze obawy, troski oraz problemy, z którymi się zmagamy. Naszym symbolicznym zmartwychwstaniem będzie bezinteresowny dar służby na rzecz drugiego człowieka. Po odbytym nabożeństwie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski łącząc się z Matką Najświętszą.

W drugim dniu rekolekcji dzięki konferencją ks. Tomasza mogliśmy głębiej wejść w tematykę służby. Podczas namiotu spotkania rozważaliśmy fragment z ewangelii wg. Św. Łukasza 8, 49-56 o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok i córki Jaira. DSC02631Gromadząc się przy stole eucharystycznym odkryliśmy na nowo dar miłości Pana Boga do nas. Na homilii ksiądz wspomniał o siedmiu zasadach dobrej modlitwy inspirowanych przez sługę bożego Franciszka Blachnickiego. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, dlatego codziennie starajmy się nadawać jej nowy wymiar. Systematyczność oraz konstruktywny dialog ze Stwórcą pomaga nam odnajdywać siebie w relacjach z drugim człowiekiem. Po południu odbyło się spotkanie z koordynatorami Światowych Dni Młodzieży, którzy przedstawili cele oraz główne zadania stojące przed wolontariuszami. DSC02657Każdy z nas mógł przedstawić swoje doświadczenia związane ze swoją pracą w poszczególnych rejonach i sekcjach. Wieczorem na spotkaniu w grupach rozmawialiśmy na temat: „Służba, jako głęboka potrzeba realizacji oraz odpowiedzi na Boże wołanie”. Dzieliliśmy się swoimi odczuciami dotyczącymi służby oraz mogliśmy się lepiej poznać. Na zakończenie dnia Adoracja Najświętszego Sakramentu przyniosła nam wyciszenie i dała czas na głębokie refleksje.

DSC02642

 

W niedzielę udaliśmy się na uroczystości Niedzieli Palmowej do Katedry. Mszę Świętą i homilię wygłosił biskup Jan Wątroba. Po eucharystii przejechaliśmy do Domu Diecezjalnego Tabor. Osoby chętne mogły tam wziąć udział w Rokowej Drodze Krzyżowej prowadzonej przez księdza Grzegorza Szczygła.


Nie da się w dwóch zdaniach podsumować czasu spędzonego na rekolekcjach. Mamy nadzieję, że owoce oraz przemyślenia i zdobyte kontakty pomogą nam działać na rzecz Światowych Dni Młodzieży.

Obraz biblijnej Góry Tabor inspiruje nas do ciągłej zmiany postępowania oraz umierania i rodzenia się na nowo…

 Mariola Bilska

Kamil Tokarski

« 1 of 3 »

fotografia: Marcin Pałka