Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy trudzili się przy przygotowaniu i przeżyciu Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji i w Krakowie. Jestem ogromnie wdzięczny parafiom i rodzinom, które przyjmowały młodych z różnych stron świata, wolontariuszom, kapłanom, władzom rządowym i samorządowym oraz wszystkim służbom, dzięki którym te dni mogły odbyć się godnie i bezpiecznie. To dzięki waszej pracy, gościnności oraz świadectwu wiary i miłości młodzi wyjeżdżali z Rzeszowa umocnieni w wierze i pełni wdzięczności.

Dziękuję wszystkim, którzy trudzili się w Krakowie i innych miejscach przeżywania Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Spotkania z Ojcem Świętym w tylu miejscach Krakowie, na Jasnej Górze i w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz -Birkenau pozostaną w naszej pamięci i sercu. Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego postawę i nauczanie w naszej Ojczyźnie, także za pełne życzliwości podsumowanie pielgrzymki w czasie audiencji środowej, a zwłaszcza za słowa: „A Polska przypomina dziś całej Europie, że nie może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami byli: święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II”.

Życzę wszystkim diecezjanom, by owocem tych Dni była nasza wierności Chrystusowi w codziennym życiu, a nauczanie Ojca Świętego Franciszka było dla nas programem pracy w całym roku, gdy przeżywamy 1050. rocznicę chrztu Polski i Rok Miłosierdzia.

Z pasterskim błogosławieństwem
+Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski