Światowe Dni Młodzieży to ogromne przedsięwzięcie. Bez współpracy strony kościelnej z władzami świeckimi nie uda się zorganizować takiego wydarzenia – mówił ks. Daniel Drozd, koordynator ŚDM w diecezji rzeszowskiej, na spotkaniu w rzeszowskim Ratuszu. 3 marca br. spotkali się tam diecezjalni organizatorzy ŚDM oraz prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie i wójtowie z terenu diecezji rzeszowskiej.
sdm ratusz 11Diecezja rzeszowska zdeklarowała się przyjąć 10 tysięcy pielgrzymów w tzw. w dniach w diecezji. Obecny na spotkaniu biskup rzeszowski Jan Wątroba zwrócił uwagę, że ŚDM, oprócz duchowego wymiaru, spełniają funkcję promocyjną. – „Młodzi ludzie przyjadą zobaczyć jak żyjemy, zobaczyć nasze zabytki i zwiedzić region. Tylko razem możemy sprawić, aby pobyt w naszych miejscowościach był atrakcyjny”. Wśród wielu propozycji, którymi organizatorzy chcą zachęcić młodych do przyjazdu do diecezji rzeszowskiej, jest turystyka piesza i atrakcje turystyczne regionu. Spotkanie w dużej części obejmowało prezentację kalendarza dni w diecezji, której dokonał ks. Daniel Drozd. Przedstawił najważniejsze założenia ŚDM. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, w której uczestniczyło tak wielu samorządowców. Wszyscy obecni zadeklarowali gotowość stałej współpracy. Jej przejawem będą m.in. cykliczne spotkania w podobnym gronie. (tn)