W sobotnie przedpołudnie, 5 grudnia, w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie  zgromadziła się młodzież z rejonu rzeszowskiego zaangażowana w przygotowania do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

foto 2

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wolontariuszy przez ks. Jakuba Nagiego, koordynatora rejonu rzeszowskiego. Powiedział on, że aby coś komuś dać, to trzeba to najpierw w sobie wypracować. Nie można bowiem dawać czegoś, czego się nie ma. Adwent jest właśnie takim czasem, w którym chcemy zrobić coś dobrego. Organizowane spotkania mają pomóc nam zyskać coś dla siebie, ale również uczą dawać to coś innym.

foto 3

 

Katechezę wygłosił ks. Przemysław Jamro, koordynator sekcji marketingowej. Zwrócił on uwagę na naszą relację z Bogiem. Jest ona płynna, ciągle musimy się o nią starać. Szatan próbuje wmówić człowiekowi, że wszyscy go oszukują, nawet sam Bóg. Na Światowych Dniach Młodzieży możemy nie doświadczyć niczego, jeśli nie doświadczymy miłości Boga. Ks. Przemysław opowiedział o jego osobistym doświadczeniu tej miłości w czasie spotkania młodych w Madrycie.

Podkreślił on również, że w każdej sytuacji kiedy odczuwamy jakieś braki jest z nami Pan Bóg. Są to takie nasze krzyże na wzór cierpienia Jezusa na krzyżu. Miłość Boga do nas jest personalistyczna, skierowana do każdego indywidualnie. Jest ona darmowa, niezmienna, wierna, hojna, pokorna, cierpliwa, przebaczająca i miłosierna. Najpełniej objawiła się ona na krzyżu. Bóg zaprasza nas też do umierania. Takim umieraniem jest np. bycie w związku, gdzie ma miejsce umieranie mojego ja dla dobra drugiej osoby.

foto 4

Następnie młodzież wzięła udział w osobistym spotkaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Po nim przyszedł czas na posiłek i omówienie przygotowań do wydarzeń czekających nas w najbliższym czasie.

foto 5

Po uczcie dla ciała nadszedł czas na ucztę duchową. W trakcie homilii ks. Piotr Staryszak powiedział, że jeszcze wielu ludzi nie doświadczyło miłości Boga. Naszą misją, na wzór apostołów, jest dawanie miłości. To nasze zadanie nie tylko w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, ale również w dalszym życiu.

foto 6

 

Paweł Ciupak

Fot: Kamil Jarema