Rekolekcje przeżywane w duchu modlitwy wspólnotowej, których patronką była błogosławiona Karolina Kózkówna przybliżyły uczestnikom rolę i zadania wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.

W dniach 24 do 26 kwietnia 2015 roku w Lipinkach odbyły się rekolekcje dla wolontariuszy rejonu jasielsko-gorlickiego Światowych Dni Młodzieży diecezji rzeszowskiej.

Rekolekcje rozpoczęliśmy wspólną kolacją, po której ksiądz Rafał Głowacki wprowadził uczestników w tematykę i program. Wspólnie obejrzeliśmy film o błogosławionej Karolinie Kózce, która swoją postawą pokory, służby Bogu i ludziom, a przede wszystkim miłością, mogła stać się wzorem dla każdego wolontariusza. Po filmie, w krótkiej konferencji ksiądz przybliżył postać Młodzieńca z Ewangelii wg. Św. Mateusza, który pytał Jezusa, co ma zrobić, aby się zbawić. Odpowiedzią na to pytanie jest postawa błogosławionej Karoliny.

SAM_9876

Sobotni dzień rozpoczęliśmy wspólną medytacją, podczas której szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Pytanie o wiarę w wartości. Ksiądz Arkadiusz Puzio w trakcie głoszonych konferencji pokazał na przykładzie apostołów, że tylko życie z Jezusem prowadzi do zbawienia. Słowo Boże ma moc sprawczą. Przez Słowo Boże i tylko przez Nie mogę stać się kimś dobrym, mogę pociągnąć ludzi za sobą. Podczas Namiotu Spotkania mogliśmy porozmawiać z Bogiem, wejść z Nim w dialog, odpowiedzieć na Jego słowo. Im więcej dziękujemy, tym więcej Bóg nam da. W kolejnej konferencji ksiądz Wojciech Środoń przedstawił postać Jonasza. Postać, która pokazała nam, że aby iść i głosić innym Boga, najpierw sami musimy się napełnić Słowem Bożym. W południe księża organizatorzy: ksiądz Piotr Róż i ksiądz Tomasz Rusyn przybliżyli nam ideę Światowych Dni Młodzieży. Obejrzeliśmy spot reklamowy promujący Światowe Dni Młodzieży, zostaliśmy zachęceni do udziału w Festiwalu Wiary i otrzymaliśmy zadanie, aby każdy z nas przyprowadził po 5 osób. Dodatkowo usłyszeliśmy o terminach kolejnych spotkań w rejonie oraz peregrynacji Krzyża i Ikony. Wieczornym czuwaniem zakończyliśmy dzień. Wspólna adoracja, na której spotkaliśmy Boga Miłosiernego w Sakramencie Pokuty, a także Żywego w naszych sercach – przemienionych Jego Mocą. Otrzymaliśmy nowe imię wypisane na białym kamieniu, który każdy z uczestników zabrał, jako dar. Po każdym spotkaniu z Bogiem wychodzimy inni, lepsi, mocniejsi gotowi stanąć do codziennej walki z grzechem. Podczas czuwania towarzyszyły nam słowa księdza Twardowskiego o wierze, nadziei i miłości.

Na niedzielnej porannej medytacji mogliśmy rozważyć Ewangelię Łukasza i odnaleźć odpowiedź na pytania: jakie są moje relacje z bliźnimi? Co mogę zrobić, aby były jeszcze lepsze? Posługę wolontariusza na Światowych Dniach Młodzieży przybliżył nam lider świecki – Bogusław Biały. Mogliśmy zapoznać się ze specyfiką i rolą ludzi świeckich w tym wielkim wydarzeniu. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w różnych formach współpracy: Festiwal Wiary, spotkania sekcji czy peregrynacja Krzyża i Ikony.

SAM_9877

Rekolekcje zakończyliśmy wspólną Eucharystią, na której ksiądz Rafał Głowacki uświadomił nam, że wielbiąc Boga i dziękując Mu otrzymujemy znacznie więcej darów i łask. Po Mszy Świętej otrzymaliśmy certyfikaty i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Napełnieni Bożym Słowem i wezwani do służby pojechaliśmy do naszych domów.

Był to czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czas modlitwy, zabawy i służby, który ma zaowocować w służbie, jaką jest wolontariat.

Tekst i fotografie: Katarzyna Kucińska