Ryby, ludzie z wzniesionymi rękami wielbiący Boga oraz krzyż maltański – tego typu elementy znajdziemy w logo Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Rzeszowskiej. 30 września biskup rzeszowski Jan Wątroba zatwierdził logo ŚDM w Diecezji Rzeszowskiej. Zostało ono wyłonione w ramach specjalnie ogłoszonego konkursu. Zwycięska praca przedstawia cztery postaci widziane z góry z wzniesionymi do góry rękami w geście uwielbienia. Różne kolory odnoszą się do młodzieży, która reprezentuje narody wszystkich kontynentów. Jednocześnie zarys postaci tworzy cztery ryby – symbol chrześcijan, którzy spotkają się w jednym miejscu, najpierw w polskich diecezjach, a następnie w Krakowie. Ważnym elementem jest krzyż maltański, który znajduje się także w herbie Rzeszowa. Wielość symboliki, która kryje się za logo, a także odniesienie do Rzeszowa są ogromnym atutem wybranego i zatwierdzonego logo. Będzie ono towarzyszyło wszystkim inicjatywom tzw. Dni w Diecezji poprzedzających spotkanie w Krakowie od 26 do 31 lipca 2016 r.sdmlogorzeszow11 sdmlogorzeszow12