Ksiądz Jarosław Danko (na zdj. pierwszy z prawej) – z greckokatolickiej eparchii mukaczewskiej  obrządku bizantyjsko-rusińskiego  – koordynator ŚDM w swojej diecezji, przyjechał osobiście z Ukrainy zgłosić chęć przyjazdu do naszej diecezji ok. 250 Młodych.