Od 27 października br. do 2 listopada br. w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie przebywała niezwykła fotogaleria prezentująca wydarzenia, jakie miały miejsce podczas peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i ikony Matki Bożej „SolusPopuliRomani” w diecezji rzeszowskiej w dniach 1-11 czerwca br.

DSC_4545

Symbole odwiedziły łącznie 58 miejsc w tym: 28 parafii, 17 szkół, 2 więzienia, 3 hospicja, 2 domy Opieki Społecznej, klasztor Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie. Były podczas Finału Festiwalu Wiary na rzeszowskiej hali Podpromie oraz podczas rekolekcji kapłańskich. Krzyża i Ikony dotknęło się w sumie ok. 21000 osób: starcy, dorośli, młodzież, dzieci, niepełnosprawni, chorzy.

DSC_4512

Fotogaleria pt. „Dotknięcia” składa się z 20 fotoplansz, na których znajduje się ponad 130 zdjęć z różnych miejsc i spotkań wiernych z symbolami ŚDM.

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie z ogromnym sentymentem i radością spoglądała na zdjęcia prezentujące wyjątkowe chwile przebywania z Krzyżem i ikoną Matki Bożej. Michał, tegoroczny maturzysta przyznaje: „Widząc na wystawie poświęconej peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM w naszej diecezji zdjęcia, gdzie wiele młodych osób jest wręcz przytulonych do krzyża, przypomina mi się fragment z Ewangelii św. Jana – „ A obok krzyża Jezusowego stały […]” Mając osiemnaście lat i wiarę, która do końca nie jest jeszcze „uporządkowana” i która ciągle rodzi wiele nowych pytań, widzę te osoby,które „trwają” przy Chrystusowym Krzyżu i zadaje sobie jedno z nich – jak to możliwe, że dwa tysiące lat po śmierci Jezusa nadal, lecz już nie na Golgocie stoją przy Jego krzyżu bliskie mu osoby?

DSC_4536

Odpowiedź na to pytanie znalazłem nie gdzie indziej, jak w Piśmie Świętym na stronach 2 Listu do Koryntian- „[…] miłość Chrystusa przynagla nas”. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej peregrynacji, która miała miejsce w mojej szkole, gdzie obecnie znajduje się wystawa. Dzięki tym fotografiom mogę jeszcze raz powrócić do wydarzeń sprzed kilku miesięcy i ponadto zobaczyć jak ramiona Krzyża łączą nie tylko Niebo z Ziemią, lecz także Nas- Kościół rzeszowski”.

DSC_4529

Fotogalerię można zamawiać kontaktując się z ks. Danielem Drozdem, diecezjalnym koordynatorem ŚDM w diecezji rzeszowskiej (nr tel. 501267435).

ks. Krzysztof Cieśla
fot. ks. Krzysztof Cieśla

źródło: http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/11/dotkneli-milosierdzia/