Z ks. Danielem Drozdem, koordynatorem diecezjalnym Światowych Dni Młodzieży, rozmawia ks. Tomasz Nowak.

– Czy diecezja rzeszowska jest przygotowana do Światowych Dni Młodzieży?
– Przygotowania wciąż trwają. O gotowości będziemy mogli mówić dużo później. Może w lutym 2016 r. Przygotowania odbywają się na dwóch poziomach. Z jednej strony to przygotowania organizacyjne związane z zabezpieczeniem pobytu gości z całego świata w naszej diecezji. Z drugiej strony przygotowujemy się duchowo. Te duchowe przygotowania rozpoczęły się oficjalnie Mszą św. i koncertem Dariusza Malejonka w kościele księży saletynów w Rzeszowie w pierwszą niedzielę adwentu – 30 listopada 2014 r. I obecnie w te duchowe przygotowania angażujemy się nawet bardziej niż w te materialne.

– Żeby się później nie okazało, że nasi goście nie mają gdzie spać…
– Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Gdy chodzi o noclegi, to liczymy na gościnność mieszkańców naszej diecezji. Nie jest to kwestia szukania oszczędności. Taka praktyka była w wielu krajach, które były gospodarzami Światowych Dni Młodzieży (ŚDM). Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wzajemnego poznania. Choć chrześcijanie na całym świecie powtarzają to samo wyznanie wiary, to bardzo różnie wygląda ich codzienność. Takie poznanie może służyć wzajemnemu ubogaceniu. Liczymy, że owoce będą obustronne.

– W czasie tegorocznej kolędy księża w całej diecezji pytali swoich parafian czy przyjmą uczestników ŚDM. Czy już wiadomo jaki jest odzew na te prośby?
– Wiem, że część rodzin jeszcze na miejscu wypełniła formularze. Czekamy na zwrot deklaracji. Szczegóły nie są jeszcze znane.

– Jaka część wszystkich osób, które biorą udział w ŚDM, uczestniczy w dniach w diecezji?
– W przeszłości diecezje przyjmowały około 20 procent wszystkich uczestników ŚDM. W Polsce wszystkie diecezje zadeklarowały przyjęcie, łącznie, 380 tysięcy osób. Rozpiętość jest bardzo duża. Niektóre diecezje zadeklarowały przyjęcie kilku tysięcy. Rekordzistką jest diecezja wrocławska, która zamierza zaprosić 100 tysięcy młodzieży. Do diecezji rzeszowskiej zapraszamy 10 tysięcy osób.

– Czy to oznacza, że rzeczywiście przyjedzie do nas 10 tysięcy osób?
– Tyle przygotowujemy miejsc. Zapisy rozpoczną się w lipcu br. przez oficjalną stronę internetową ŚDM. Kiedy ktoś wejdzie na stronę zapisów, tam pojawi się pytanie (w dziewięciu językach), czy ktoś chce wziąć udział w tzw. dniach w diecezji. Gdy ktoś odpowie pozytywnie, wtedy pojawi się okienko z diecezjami. Zainteresowana osoba przeglądnie ofertę i wybierze jedną z diecezji. Obok każdej diecezji będzie licznik, ile zostało wolnych miejsc. Dopiero po zakończeniu zapisów będziemy wiedzieli ile osób do nas przyjedzie.

– Proponując przyjazd do siebie, poszczególne diecezje będą, w jakimś sensie, ze sobą konkurować. Czym zamierza przyciągnąć do siebie diecezja rzeszowska?
– Liczymy na zainteresowanie ofertą turystyczną. Wspólnie z Katolickim Klubem Turystycznym „Wędrowiec” oraz z przewodnikami z PTTK przygotowujemy 40 tras turystycznych. Myślę, że związek Jana Pawła II z Beskidami zachęci do wędrówek po Jego śladach. Jest też program duchowy. Każda diecezja wybrała jakieś miejsce biblijne, i z tym miejscem związany jest program duchowy. W ten sposób Polska, przez chwilę, będzie Ziemią Świętą. My wybraliśmy Górę Tabor. W dniu rekolekcyjnym zaproponujemy uczestnikom ŚDM przejście przez cztery etapy związane z Taborem: wybranie, przemienienie, prześwietlenie oraz umocnienie Słowem. W przyciąganiu do naszego regionu liczymy też na własne kontakty. 8 lutego br. młodzież związana z rzeszowskimi Wieczorami Uwielbienia wyjechała do Awinionu, aby osobiście zaprosić Francuzów. Wykorzystujemy też kontakty księży z naszej diecezji, którzy pracują w różnych częściach świata. Już teraz mamy wstępne deklaracje z Meksyku, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Francji, Irlandii, USA i Peru. Wiem nawet dokładnie, że z Peru wybiera się do nas 11 osób.

– Jaki jest plan pobytu młodzieży w diecezji?
– Pielgrzymi będą przyjeżdżać przez dwa dni – 19 i 20 lipca 2016 r. Oficjalne przywitanie odbędzie się w środę 20 lipca, w pięciu rejonach: rzeszowskim, jasielsko-gorlickim, kolbuszowsko-sokołowskim, strzyżowskim i ropczycko-sędziszowskim. W czwartek i piątek będzie okazja do zwiedzania regionu. W sobotę odbędą się katechezy związane z tematem góry Tabor, a wieczorem na Hali Podpromie – Międzynarodowy Wieczór Uwielbienia dla wszystkich naszych gości. Tam też młodzież spotka się z gospodarzami diecezji, władzami miasta i całego regionu. W niedzielę, rodziny, które zdecydowały się przyjąć młodzież, same zorganizują czas swoim gościom. Ostatnim dniem w diecezji będzie poniedziałek 25 lipca. O godz. 10.00 w Parku Papieskim wszyscy spotkamy się na Mszy św. Po Mszy św. i obiedzie nastąpi uroczyste posłanie, tak pielgrzymów z zagranicy jak i naszej młodzieży, do Krakowa.

– Co, na chwilę obecną, stanowi największą trudność organizacyjną?
– To niepewność dotycząca ilości osób, które przyjadą. Trudno jest coś organizować, gdy nie wiadomo czy przyjedzie 5 tysięcy, czy 10 tysięcy osób. Trudnością jest też brak powszechnej wiedzy na temat ŚDM, albo rozbieżności w rozumieniu idei tego spotkania.

– A tak ogromne przedsięwzięcie wymaga zrozumienia i współpracy wielu osób.
– Oczywiście. Liczymy na zaangażowanie i współpracę różnych środowisk. W czerwcu ubiegłego roku odbyło się spotkanie biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem i wojewodą województwa podkarpackiego – Małgorzatą Chomycz-Śmigielską. Było to spotkanie informujące o przedsięwzięciu. Wszyscy obecni wyrazili gotowość współpracy. W marcu tego roku będzie spotkanie burmistrzów i wójtów. Liczymy też na pomoc wolontariuszy. Przez oficjalny formularz zgłosiło się już 582 wolontariuszy. Podstawą jest współpraca z parafiami. W każdej z nich prosiliśmy o wyznaczenie jednej osoby do współpracy z Diecezjalnym Centrum ŚDM w Rzeszowie, które koordynuje całość przygotowań.

– Do Światowych Dni Młodzieży zostało jeszcze 15 miesięcy. Co nas czeka w najbliższym czasie?
– Od 1985 r., z woli Jana Pawła II, każda Niedziela Palmowa jest Światowym Dniem Młodzieży, przeżywanym w wymiarze diecezjalnym (te międzynarodowe spotkania odbywają się co dwa lub trzy lata). Myślę, że podczas tegorocznej Niedzieli Palmowej, 29 marca, będziemy mieć większą świadomość więzi z młodzieżą z całego świata. Trwa Festiwal Wiary. W jego finale, 5 czerwca, odbędzie się Festiwal Młodych na Hali Podpromie. Rekolekcje festiwalowe w tym roku poprowadzą włoscy księża ze stowarzyszenia Przymierze Miłosierdzia: ks. Enrique Porcu i ks. Antonello Cadeddu. W czerwcu będziemy gościć symbole ŚDM: krzyż i ikonę Matki Bożej. Z kolei we wrześniu w Cmolasie odbędzie się diecezjalny dzień wspólnoty. Wyjątkowo będzie to dwudniowe spotkanie. Odbywają się też spotkania i koncerty w regionach. Od początku grudnia ub. roku, w Diecezjalnym Domu Tabor, odbywa się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ŚDM. Więcej szczegółów na temat wspomnianych akcji można znaleźć na stronie www.sdmrzeszow.pl, a także na funpage’u na Facebooku. Zapraszam też do słuchania cyklicznej audycji poświęconej ŚDM w Katolickim Radiu Via w trzecie poniedziałki miesięcy o godz. 21.30.

– Życzę spokojnych i efektownych przygotowań. Dziękuję za rozmowę.
Wywiad pochodzi z Tygodnika Katolickiego Niedziela z 22.02.2015 r.