Dzień 4 (23 lipca 2016)

Dzień rekolekcji: TABOR? REWELACJA!

Każda diecezja w Polsce na czas ŚDM przyjmuje imię pod którym przeżywany jest ten czas bezpośredni przed Krakowem. Tym imieniem jest wydarzenie biblijne lub nazwa miejsca związanego z wydarzeniem biblijnym. Imię diecezji rzeszowskiej to TABOR. Dlaczego REWELACJA?

Będziemy chcieć to wyjaśnić właśnie w tym dniu rekolekcyjnym.

Rekolekcje 1

W każdej parafii gdzie będą przebywać Pielgrzymi, od godz. 9.00 do godz. 14.00, będą:

 • głoszone katechezy,
 • wspólny śpiew,
 • uwielbienie Boga,
 • adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • wspólny posiłek
 • możliwość spowiedzi św. (w swoim języku)
 • EUCHARYSTIA

 

Następnie z każdej parafii wyruszy autokar z Pielgrzymami z zagranicy jak również i z naszą młodzieżą z diecezji i przybędzie w wyznaczone miejsce do Rzeszowa, do konkretnej parafii. Z tej parafii ze śpiewem na ustach udadzą się do hali Podpromie w Rzeszowie ewangelizując na ulicach Miasta. O godz. 16.00 rozpocznie się Festiwal Młodych.

Rekolekcje 2

Przewidywany plan:

 • Przedstawienie zgromadzenia i zawiązanie wspólnoty
 • Słowa powitania Księdza Biskupa Ordynariusza, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Rzeszowa
 • Godzina świadectw
 • Pytania Młodych do Biskupów
 • Liturgia Słowa
 • Międzynarodowy Wieczór Uwielbienia – adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Błogosławieństwo

 

Chcemy aby ten dzień wprowadził nas w sposób duchowy już bezpośrednio w przeżywanie spotkania w Krakowie. Dzień, w którym mamy się poczuć wspólnotą TABORu.

 

Dokładny plan tego dnia będziemy mieć w biuletynie specjalnie przygotowanym na Dni w Diecezji. Weźmy ze sobą Pismo Św. i różaniec.

 

Dzień skupienia w parafiach

SOBOTA – Tekst bazowy: Łk 9,28-36
I.    KATECHEZA – „Nie wy wybraliście Mnie, ale ja wybrałem was” – J 15, 12-17

W katechezie można ująć następujące tematy: Tabor jako góra wybrania; góra posłania – misji; góra Miłosiernego Oblicza. Warto rozwinąć katechezie kwestię: zmiana oblicza – wzajemne miłowanie – jako aplikacja tajemnicy przemienienia w życiu chrześcijanina.

II.    LITURGIA POKUTNA – „Jego słuchajcie” – Łk 9, 35
Ewangelia: Mk 12,28-34.
Liturgia pokutna może mieć układ wzorowany na liturgii słowa; może ona zastąpić katechezę, jeśli odpowiedzialny uzna to za stosowne. Można potraktować ten etap dnia formacyjnego jako przygotowanie do spowiedzi z rachunkiem sumienia, połączone z sakramentem pokuty.
Należy pamiętać, że liturgia pokutna jest zawsze wezwaniem do nawrócenia i nie musi być ściśle związana z sakramentem pokuty i pojednania. Warto nawiązać do tematu głównego i wykorzystać Ps 27, 7-14: Szukam o Panie Twojego oblicza.
Jej kształt również zależy od wyczucia pastoralnego księdza odpowiedzialnego za przeprowadzenie dnia formacyjnego.
III.    EUCHARYSTIA: „Mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jeruzalem” – Łk 9, 31
Można użyć czytań ze Święta Przemienienia Pańskiego.
W homilii warto rozwinąć temat Paschy Jezusa – Jedynego Zbawiciela człowieka.